Jídelna

Veškeré informace týkající se školní jídelny (platba a cena stravného, výdej obědů, ztráta čipu atd.) jsou součástí Řádu školní jídelny.