Řád ŠD

Řád ŠD – PDF

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do školní družiny – PDF