Podatelna

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756

Adresa:

U Stadionu 756, Chrudim  537 03

ID datové schránky: qbevrds

tel. 469 669 640

Elektronická adresa e‑podatelny: zs.stadion@chrudim.cz

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí: 07:00 – 15:00
Středa: 07:00 – 15:00

v době hlavních prázdnin na základě telefonické domluvy

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data

Datové zprávy jsou přijímány na : flash disk, cd-rom, dvd-rom.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru

  • Přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
  • Na datovém nosiči: Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem převzaty.

Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem, nebude zpracován.

Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád