Družina

Školní družina je součástí naší školy. Plní cíle stanovené školským zákonem a řídí se vzdělávacím programem pro ŠD. Je určena pro žáky 1. stupně základní školy, přednostně však pro děti z 1. a 2. tříd. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě odevzdané přihlášky a podle stanovených kritérií. Celková kapacita ŠD je150 dětí v pěti odděleních.

logo družiny

Provoz ŠD je denně od 6:15 do 17:00 hodin.
Minimální doba pobytu je do 14:30 /návrat z vycházky / v tuto dobu je škola uzavřena.
Při vyzvedávání dětí rodiče zvoní na zvonek příslušné třídy = oddělení.

Naše ŠD nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Děti zde navazují nová přátelství, spolupracují a vzájemně se respektují. V rámci pobytu ve ŠD se mohou děti zapojit do zájmových kroužků:

Dovedné ruce
Angličtina hrou
Flétna-veselé pískání, zdravé dýchání
Dramatický
Hrátky s českým jazykem- logo

Kroužky jsou bez poplatku. Výjimku tvoří dovedné ruce, zde se vybírá příspěvek na materiál. Hotové výrobky si děti odnášejí domů.

Platba ŠD je ve dvou splátkách bezhotovostně.

září – prosinec 1000 Kč
leden – červen 1500 Kč

Je možné zaplatit celou částku 2500 Kč v září najednou.

Celoročně sbíráme sušenou pomerančovou a citronovou kůru a staré pečivo do Babiččina dvorečku.

Některé akce družiny ve školním roce 2022-23:

 • Výlet – Tongo Hradec Králové
 • Návštěva ŠD na Dni Země v Klášterních zahradách
 • Velikonoční setkání s DS Jitřenkou
 • Flétničky v nemocnici a v DS Jitřenka
 • Karneval
 • Turnaj v karetní hře Uno
 • Peklo Čertovina
 • Návštěva flétniček v Jitřence
 • Kouzelník ve ŠD
 • Družinový jarmark
 • Vlaštovkiáda
 • Halloween

Další fotografie najdete v naší fotogalerii.

Některé akce družiny ve školním roce 2021-22:

 • Dýňový svět
 • Vlaštovkiáda
 • Tvorba panáčků z brambor
 • Čertovské řádění
 • Pexesový král
 • Hra Brouk
 • Karneval
 • Divadelní představení
 • Vystoupení flétniček
 • Čarodějnice