Aktuality

Přijatí žáci do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
Ukliďme svět
ParaHrátky
Informace o konání a podmínkách přijímacích zkoušek do atletické sportovní třídy a třídy se sportovní skupinou fotbalu a hokeje
Pohádkový týden ve školní družině (3.A)
Ozdravný pobyt Oucmanice 3.B
Atletické jarní soustředění konané  2.– 5.4.2024
Krajská olympiáda v basketbalu dívek
Dopravní týden ve školní družině (3.A, 3.B)
Výtvarná soutěž na téma SPORT