Aktuality

Ocenění nadaných žáků
Den rodičů a prarodičů 22.2.2024
Karneval ve školní družině (1. a 2. třídy)
Karneval ŠD (3.A, 3.B) - 21.2.2024
INFORMACE Z KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
Den rodičů a prarodičů v 1.A
Linka bezpečí ve vaší třídě – program Když jsem on-line
Informace o konání a podmínkách přijímacích zkoušek do atletické sportovní třídy a třídy se sportovní skupinou fotbalu a hokeje
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU odevzdání přihlášek na střední školy
Beseda - Červený kříž - 14.2 a 15.2. ve ŠD pro žáky 2. a 3. ročníků