Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky 2024

Ministr školství dnes (20.2.2024) rozhodl o prodloužení termínu pro podání přihlášky na střední školy o jeden den, tedy do 21. února 2024. Původní termín byl dnes 20. února 2024 do půlnoci.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-prodlouzil-termin-pro-podani-prihlasky-na

Na webové stránky www.prihlaskynastredni.cz byla umístěna videa s návody na vyplnění elektronické přihlášky. Prosím věnujte jim pozornost.

Byly spuštěny webové stránky, jejichž prostřednictvím se budou podávat přihlášky na střední školy. V sekci „Pro rodiče a žáky“ naleznete všechny základní informace přehledně seřazené.

www.prihlaskynastredni.cz

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků bude na začátku ledna 2024.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (60 minut na vypracování) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (70 minut na vypracování) ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Zveřejnění kritérií pro přijetí

obory s talentovou zkouškou – do 31. října 2023

obory bez talentové zkoušky – do 31. ledna 2024

Termíny podání přihlášek

obory s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2023 (ještě papírová přihláška!)

(sportovní gymnázia, umělecké obory a konzervatoře)

obory bez talentové zkoušky – od 1. února do 20. února 2024 (již elektronická přihláška)

(všechny ostatní obory)

Další informace budeme průběžně doplňovat.