Koncepce školy

Koncepce školy ve školním roce 2022/2023

 • opravy a údržba školy dle požadavku na zřizovatele (zateplení budovy druhého stupně prostřední pavilon + běžecký tunel – bude realizováno v další etapě ca. 2022-2025)
 • pokračovat ve spolupráci se školkami a stacionářem Jitřenkou a stacionářem Pohoda .   
 • upravit vnitřní předpisy a smlouvy do 31. 12. 2022 (probíhá průběžně)
 • upravit zásady FKSP s účinností od 1.1.2022 (realizováno)
 • zakoupení 15 lavic a 30 židlí pro nové žáky  (realizováno)
 • nákup učebních pomůcek dle požadavků vedoucích metodických komisí (probíhá průběžně)
 • aktualizace Školního vzdělávacího programu (probíhá průběžně)
 • realizace projektu EPC (úsporná opatření + plněno průběžně)
 • nákup materiálního vybavení pro žáky sportovních tříd (probíhá průběžně)
 • pokračování půlení hodin matematiky v pátých a osmých ročnících – zkvalitnění výuky (tato změna vyžaduje zvýšené nároky na organizaci a rozvrh školy) (realizováno)
 • od 1.9. 2022 zaveden nový předmět Informatika
 • zakoupení robotických stavebnic pro Informatiku (realizováno)
 • zakoupení informačního panelu AMOS (realizace v září 2022)
 • rekonstrukce PC rozvodů ve všech učebnách školy (realizováno)
 • rekonstrukce palubovek ve školních tělocvičnách (zrušeno zřizovatelem)
 • zvýšený důraz na bezpečnost žáků školy vzhledem výraznému nárůstu žáků ve školním roce 2022/2023