Ostatní dokumenty

Žádost o mimořádné uvolnění dítěte z vyučování – PDF

Posudek lékaře – uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova – PDF

Plán práce pro školní rok 2023-24 – PDF

Uvolnění ze školní družiny – DOC

Žádost o vyhotovení opisu/stejnopisu vysvědčení – PDF

Rozhodnutí o vyřizování stížností – PDF

Preventivní program pro školní rok 2023-24 – PDF

Prevence – Program proti šikanování 2023-24 – PDF

Prevence – Krizový plán školy 2023-24 – PDF

Preventivní strategie 2023-27 – PDF

Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023 – PDF

Inspekční zpráva 2021 – PDF

Směrnice pro oznamování protiprávního jednání – PDF

Přihláška ke stravování – PDF