Ostatní dokumenty

Žádost o mimořádné uvolnění dítěte z vyučování – PDF

Plán práce pro školní rok 2022-23 – PDF

Uvolnění ze školní družiny – DOC

Žádost o vyhotovení opisu/stejnopisu vysvědčení – PDF

Podávání léků a léčebných prostředků ped. pracovníky, Dohoda o podávání léků dítěti, Žádost rodičů o podávání léků žákovi – PDF

Rozhodnutí o vyřizování stížností – PDF

Preventivní program pro školní rok 2022-23 – PDF

Prevence – Program proti šikanování – PDF

Prevence – Krizový plán školy – PDF

Preventivní strategie 2019-23 – PDF

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 – PDF

Inspekční zpráva 2021 – PDF

Přihláška do sportovní třídy se zaměřením na atletiku pro školní rok 2023/2024 – PDF

Přihláška do sportovní skupiny se zaměřením na kopanou pro školní rok 2022/2023 – PDF

Přihláška do sportovní skupiny se zaměřením na hokej pro školní rok 2022/2023 – PDF