Sdělení

Prosím všechny zákonné zástupce, aby k jakýmkoliv požadavkům, dotazům, sdělením adresovaným řediteli školy užívali pouze oficiální e-mail školy zs.stadion@chrudim.cz.

Platné od 9. 5. 2023

Děkuji

Mgr. Jindřich Vyhnánek