Řád školy

Řád školy – PDF

Dodatek pro distanční výuku a nastavená pravidla v ní – PDF