Ostatní dokumenty

Žádost o mimořádné uvolnění dítěte z vyučování – PDF

Uvolnění ze školní družiny – DOC

Žádost o vyhotovení opisu/stejnopisu vysvědčení – PDF

Podávání léků a léčebných prostředků ped. pracovníky, Dohoda o podávání léků dítěti, Žádost rodičů o podávání léků žákovi – PDF

Rozhodnutí o vyřizování stížností – PDF

Preventivní program pro školní rok 2021-22 – PDF

Prevence – Program proti šikanování – PDF

Prevence – Krizový plán školy – PDF