Aktuality

Chrudim za udržitelný svět
Halloween ve školní jídelně
ŠD kouzelník
Putování za pokladem
Přijímací zkoušky 2022
Jitřenka 8.A
Covid – Třída v karanténě – informace pro zákonného zástupce
Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, třída 4.B
Soustředění - Veletov (8.C,9.C)
Preventivní programy pro 6. a 7. ročníky (září, říjen)