Změny v úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby

Žádost o snížení úplaty nebo osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině najdete v ostatních dokumentech školy.