Zápis do školní družiny

Dne 1.9.2022 od 7:00 hod. proběhne zápis do školní družiny – v prostorách školní jídelny.

(Počet míst pro 3. ročník je omezen z kapacitních důvodů)