Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol
 pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden ve všech chrudimských základních školách

v pátek 5. dubna 2024 od 15:00 do 18:00 hodin
 
a
v sobotu 6. dubna 2024 od 8:00 do 10:00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2025, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol.

Zápis dětí do Speciální základní školy a praktické školy Chrudim včetně přípravného stupně základní školy speciální

Zápis dětí pro školní rok 2024/2025 bude proveden v budově Speciální základní školy a praktické školy Chrudim, Školní náměstí 228

v pátek 5. dubna 2024 od 14:00 do 16:00 hodin.

Rodiče dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol.

Spádové školské obvody základních škol:

 • Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice:

Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Dr. Bartůňka, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Lipám, K Májovu, K Presům, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lindy, Luhanova, Lupáčova, Májov, Městský park, Na Kopci, Na Šancích, Na Špici, Na Valech, Na Větrníku, Na Výsluní, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Pod Kopcem, Poděbradova, Podfortenská, Presy, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V  Hliníkách, V  Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Václavská, Vlčnovská, Vlčí Hora, Zahradní, Žižkovo náměstí, část území obvodu města Chrudim: Medlešice, Vestec a Vlčnov

 • Školský obvod Základní školy, Chrudim Dr. Peška  768 tvoří ulice:

Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Generále Klemeše, Gorkého, Hasičská, Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Ke Smuteční síni, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Popperovo náměstí, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Sýkorova, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

 • Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice:

Dostálova, Dr. Milady Horákové, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Píšťovům, Koželužská, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podkopanický mlýn, Podhůra, S. K. Neumanna, Sečská, Sídliště Jaroslava Lonka, Sokolovská, Spojovací, Svatopluka Čecha, Šnajdrova, U Stadionu, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického, Za Pivovarem,

 • Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice:

Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Vazovce, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Slovenského národního povstání, Topolská, část územního obvodu města Chrudim: Topol.

Termín zápisu do Základní školy Bohemia je stanoven na středu 3. dubna 2024 od 15:00 do 18:00 hodin.

Termíny zápisů se týkají rovněž ukrajinských dětí.

Kritéria, dle kterých se přijímají žáci do 1. ročníku Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756

 1. Děti s trvalým pobytem* v příslušném školském obvodu Základní školy, Chrudim,
  U Stadionu 756
  se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona přijímají přednostně k povinné školní docházce.
 2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona přijímají dle níže uvedeného bodového hodnocení:
  1. děti, jejichž sourozenec je žákem Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 (2 body),                                                                                          
  1. ostatní zájemci (1 bod).

* Pozn. U dětí „cizinců“ se vychází z místa pobytu, nikoli trvalého pobytu.

Stanovení pořadí

1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy, Chrudim,
U Stadionu 756

 • Škola má dostatečnou kapacitu. Dítě přijímáme.
 • Škola nemá dostatečnou kapacitu.
 • Dítě mělo odklad povinné školní docházky. Dítě přijímáme.
 • Dítě nemělo odklad povinné školní docházky. Pokud má dítě sourozence ve škole, dítě přijímáme. V ostatních případech losujeme.

2. Dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu Základní školy, Chrudim,
U Stadionu 756

 • Škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech spádových dětí.
 • Přednostně přijímáme nespádové dítě se sourozencem ve škole.
 • V ostatních případech losujeme.
 • Škola nemá dostatečnou kapacitu pro přijetí všech spádových dětí. Dítě nepřijímáme.

Pravidla losování

 1. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.
 2. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
 3. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
 4. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do Základní školy.
 5. Zákonní zástupci děti budou o termínu a místu losování předem informování a mají možnost osobně se losování účastnit.
 6. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Další informace

Registrační číslo – obdrží každé dítě u zápisu. Pod tímto registračním číslem bude zveřejněn seznam přijatých nebo nepřijatých žáků.

Seznamy budou zveřejněny po ukončení správního řízení.

Místo:

 • listina vyvěšená na vchodových dveřích budov Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756
 • webových stránkách školy www.zsustadionuchrudim.cz

Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení žáků do jednotlivých tříd.

Přílohy:

Informace k zápisu § 183 – PDF

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2024-2025 – PDF

Žádost o odklad povinné školní docházky 2024-2025 – PDF

Desatero pro rodiče – PDF

Jak můžete pomoci svým dětem – PDF

Zápisní list – PDF

Chtěli bychom poprosit zákonné zástupce, pokud mají možnost si vytisknout žádost o přijetí, případně žádost o odklad, aby přišli k zápisu už s vyplněnou žádostí a doklady (rodný list dítěte, OP zákonného zástupce), na základě kterých bude žádost zkontrolována. Urychlí se tím administrace při zápisu. Předem moc děkujeme za Vaši spolupráci.

Vedení školy