Zápis dětí do školní družiny

Zápis dětí do školní družiny bude v pondělí 4. září od 7 do 12 hod. ve školní jídelně. Počet míst pro 3. třídy omezen.