Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden ve všech chrudimských základních školách

v pátek 14. dubna 2023 od 15:00 do 18:00 hodin
 
a
v sobotu 15. dubna 2023 od 8:00 do 10:00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2023 do 30. června 2024, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2024, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol.

Zápis dětí do základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

Zápis dětí pro školní rok 2023/2024 bude proveden v budově Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228,

v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 16:00 hodin.

Termín zápisu do Základní školy Bohemia je stanoven 

na pondělí 3. dubna 2023 od 15:00 do 18:00 hodin.

Rodiče dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol.

Termíny zápisů se týkají rovněž ukrajinských dětí.

Запис дітей до перших класів початкових шкіл м. Хрудім на 2023/2024 навчальний рік

Запис дітей, яким до 31 серпня 2023 року виповниться шість років, у тому числі тих, для кого початок обов’язкового навчання перенесено на навчальний рік, буде проводитись у всіх початкових школах м. Хрудім у:

п’ятницю 14 квітня 2023 року з 15:00 до 18:00

та

суботу 15 квітня 2023 року з 8:00 до 10:00.

Детальну інформацію про реєстрацію, включно із загальнообов’язковим розпорядженням про райони відвідування, можна знайти на веб-сайтах відповідних шкіл і на веб-сайті міста Хрудім у розділі «Освіта».

Терміни подання заяв стосуються і українських дітей.

Informace pro rodiče, Інформація для батьків

Základní škola otvírá ve školním roce 2023/2024 dvě první třídy po 28 žácích.

У початковій школі у 2023/2024 навчальному році відкриваються два перших класи по 28 учнів у кожному

Třídní učitelé: Mgr. Irena Cieslarová  a Mgr. Dana Vojtíšková

Класні керівники: Mgr. Irena Cieslarová  a Mgr. Dana Vojtíšková

Spádové školské obvody základních škol Набір шкільних округів початкових шкіл
  1. Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6  ulice, вулиця:

Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Dr. Bartůňka, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Lipám, K Májovu, K Presům, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lindy, Luhanova, Lupáčova, Májov, Městský park, Na Kopci, Na Šancích, Na Špici, Na Valech, Na Větrníku, Na Výsluní, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Pod Kopcem, Poděbradova, Podfortenská, Presy, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V  Hliníkách, V  Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Václavská, Vlčnovská, Vlčí Hora, Zahradní, Žižkovo náměstí,

část území obvodu města Chrudim: Medlešice, Vestec a Vlčnov

  • Školský obvod Základní školy, Chrudim Dr. Peška  768  ulice, вулиця:

Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Hasičská, Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Ppperovo náměstí, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

  • Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756  ulice, вулиця:

Dostálova, Dr. Milady Horákové, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Píšťovům, Koželužská, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Podkopanický mlýn, S. K. Neumanna, Sečská, Sídliště Jaroslava Lonka, Sokolovská, Spojovací, Svatopluka Čecha, Šnajdrova, U Stadionu, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického, Za Pivovarem,

  • Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958  ulice, вулиця:

Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Vazovce, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Slovenského národního povstání, Topolská

část územního obvodu města Chrudim: Topol.

Přijetí k základnímu vzdělávání v souladu se změnou § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. – PDF

Směrnice – kritéria přijetí k základnímu vzdělávání 2023-2024 – PDF