Zahájení nového školního roku

Prázdniny utekly jako voda a tak se 4. září uskutečnilo slavností zahájení školního roku 2023/2024. Všichni prvňáčci i se svými rodiči se sešli ve svých třídách, kde je přivítali pan místostarosta Ing. Zdeněk Kolář, paní ředitelka, paní zástupkyně pro 1. stupeň a paní učitelky. Poté dostaly děti balík a  snažily se uhodnout, co v něm je. Pravdu měly ty, které myslely „plyšák“ – třídní maskot.  Všechny děti se potom představily paní učitelce, naučily se básničku a zazpívaly si. S dobrou náladou  a úsměvem jsme se rozloučili s naším prvním školním dnem, za který jsme dostali své první vysvědčení.

Také ostatní žáky uvítali po prázdninách jejich třídní učitelky a učitelé.

Všem žákům přejeme úspěšný a radostný školní rok!

vedení školy