Výtvarná soutěž

Tři žákyně z 8. B (Jamborová Zuzana, Bokvajová Kateřina a Vítová Nela) se na jaře zúčastnily výtvarné
soutěže k 120. výročí založení Knihovny v Heřmanově Městci. Výtvarná soutěž byla vyhlášena na
téma „Knihovna, má oblíbená kniha, knižní hrdina“. Za třetí věkovou kategorii zvítězila Vítová Nela.
Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže proběhne 6. 6. 2022 od 16:30 v Městské knihovně
v Heřmanově Městci. Jako host zde vystoupí ilustrátor dětských knih Adolf Dudek.