Všestary – exkurze

Dne 20. října se žáci 6. ročníků zúčastnili dějepisné exkurze v archeoparku ve Všestarech. Při exkurzi si mohli žáci vyzkoušet pravěké nástroje (luk a šípy, vrhače, kopí…), prozkoumali autentická obydlí pravěkých lidí z různých vývojových etap pravěku a navštívili i místní expozici, týkající se pohřbívání, osidlování a umění v pravěku.