Uskutečněné preventivní programy školy

V období říjen 2023 – únor 2024 proběhly preventivní programy ve všech třídách naší školy. Byly zaměřeny na aktuální témata jako jsou vztahy mezi žáky, šikana, nástrahy internetu a sociálních sítí, různé formy závislostí. Obohatily žáky o nové informace, mohli se dotazovat na vše, co je k danému tématu zajímalo. Veškeré programy připravila společnost Acet pod vedením pana Krampoty.