Ukončení šk. roku 2023/24 ve ŠD (3.A, 3.B)

Žáci dostali medaile, jako vzpomínku na ŠD. Pochvaly za chování. Také za výtvarné, pracovní a taneční činnosti.

I. Čapková