Terezín

V úterý 14. června 2022 jsme navštívili s žáky devátých tříd Malou pevnost v Terezíně, krematorium, hřbitov a kolumbárium. Z Terezína jsme se přesunuli do Lidic, kde jsme prošli celou vypálenou vesnicí, uctili památku zavražděných lidických mužů, žen i dětí a mohli obdivovat i největší růžový sad na světě. Nedaleko původní obce Lidice byla postavena po válce obec zcela nová  – i tuto jsme si prohlédli. V muzeu v Lidicích jsme také viděli množství dětských obrázků (téma – válka, Lidice) ze 77 zemí světa. Výlet byl po všech stránkách úspěšný, neboť žáci navštívili několik historicky zajímavých míst.