Šumava 2023

Již po 28. se letos páťáci vydali na cyklistickou školu v přírodě do Nových Hutí. Cestou tam jsme zastavili na zámku Hluboká nad Vltavou. Od soboty 23.9. podnikali půldenní a 2 celodenní výlety na kolech.

Počasí nám opravdu přálo. Děti navštívily informační střediska v Kvildě, na Chalupské slati a v Srní, kde spatřily živé vlky. V Borové Ladě pak viděly pstruhy a dozvěděly se jakým způsobem se o ně v místní líhni starají. U hotelu Kodrea pak vytvořily živý obraz stromu.

Žáci na kolech zdolali úctyhodných 253 km. Dojeli na Bučinu, pramen Vltavy, Březník, Modravu, Poledník, Antýgl, Knížecí pláně, Zhůří a Horskou Kvildu. Při zastávkách poznali minulý i současný život Šumaváků. Zjistili, co byla “Železná opona“, kdo byl šumavský obr Rankl Sepp, k čemu sloužila umrlčí prkna a dále poznali tvrdý život prostých lidí.

Doufám, že si letos prosluněnou a barevnou Šumavu všichni užili a budou na ni dlouho vzpomínat. Poděkování patří samozřejmě rodičům a hlavně týmu 9 lidí, který se o děti celý týden vzorně staral.

Luboš Prokop, vedoucí ŠvP

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.