Soutěž v jazyce anglickém – krajské kolo

Ve středu 27. dubna 2022 proběhlo v Domě dětí a mládeže v Pardubicích krajské kolo Soutěže v jazyce anglickém.

Soutěže se zúčastnili vítězové okresních kol a mezi nimi i žák naší školy – Lukáš Vanžura z 9. A.

Soutěž měla dvě části, písemnou (porozumění slyšenému textu a gramaticko-lexikální test) a ústní (konverzace s porotou na dané téma).

V kategorii ZŠ obsadil Lukáš krásné 4. místo. Lukášovi moc blahopřejeme k dosaženému výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.