Skrytá nebezpečí internetu – preventivní program pro 7. ročníky

Na naší škole proběhl preventivní program Skrytá nebezpečí internetu určený pro 7. ročníky s ukázkami doplněný dialogem se žáky, opětovně byli upozorněni na kontrolu dat, která zveřejňují, zabezpečení účtu a osobních informací. Znovu si připomněli pojmy kyberšikana (jak se bránit proti agresorům), sexting (nebezpečí sdílení svých fotografií na internetu), stalking a další.