Školní družina

Navýšení kapacity školní družiny je v řešení. V případě nových informací Vás budeme informovat.

vedení školy