Setkání žáků s panem starostou

Dne 28. 5. 2024 navštívili členové školního parlamentu Městský úřad v Chrudimi. V hlavním zasedacím sále absolvovali cvičné zasedání městského zastupitelstva a poté se zúčastnili diskuse s panem starostou Ing. Františkem Pilným, MBA. Pan starosta žákům zodpověděl všechny jejich otázky a podrobně vysvětlil náplň své práce. Dozvěděli se tak mnoho zajímavých informací o fungování našeho města.