Přírodovědná exkurze – žáci 9. ročníků

Dnes jsme vyrazili na exkursi za žulou. Přes Nasavrky, do lomu ve Ctětíně, kde žáci viděli, jak se vyrábějí žulové kostky od střelby kamene, až po finální úpravu. Pokračovali jsme do zatopeného lomu Švihov a přes Ležáky zpátky domů. Všichni si cestu s úžasným výkladem Jana Doucka užili.

Akci jsme absolvovali jako aktivity implementace MAP v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim, registrační číslo projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008581 s názvem 4.4. Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu.

Tomáš Kudláček