Příprava na Cambridgeské zkoušky

Cambridgeské zkoušky jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Každý, kdo úspěšně složí zkoušku, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni. Na naší škole bude od října probíhat příprava na tyto zkoušky a v průběhu 2. pololetí (každý rok) zde bude možnost tuto zkoušku skládat.