Přijímací zkoušky

Vážení rodiče, věříme, že Vaše děti zdárně absolvovaly přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a brzy je přivítá ke studiu jejich vytoužená škola. K tomu přejeme i my všichni, ať se jim sen vyplní a poté nás výborně reprezentují na dalších školách. Totéž přejeme i všem žákům, kteří dnes a zítra vykonávají přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Hodně štěstí.

Mgr. Š. Prokopová, zást.řed.