Přijímací zkoušky 2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (60 minut na vypracování) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (70 minut na vypracování) ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Zveřejnění kritérií pro přijetí

obory s talentovou zkouškou – do 31. října 2023

obory bez talentové zkoušky – do 31. ledna 2024

Termíny podání přihlášek

obory s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2023 (ještě papírová přihláška!)

(sportovní gymnázia, umělecké obory a konzervatoře)

obory bez talentové zkoušky – od 1. února do 20. února 2024 (již elektronická přihláška)

(všechny ostatní obory)

Další informace budeme průběžně doplňovat včetně termínu informační schůzky pro rodiče.