Přijímací zkoušky 2023 – Informace pro rodiče

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodičePDF

Informace pro žáky 5. a 7. ročníků a jejich rodičePDF

Důležité termíny

Další informace: www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz