Přijímací zkoušky 2022

Informace pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče – PDF

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče – PDF