Přijímací řízení do sportovních tříd v 6. ročníku pro školní rok 2024/2025

Dne 19. 2. 2024 budou na webové stránky školy umístěny informace o konání a podmínkách přijímacích zkoušek do sportovních tříd (atletická sportovní třída a třída se sportovní skupinou fotbalu a hokeje).  

Přihlášky a podmínky přijetí budou zveřejněny v menu Škola – Výběr do sportovních tříd