Preventivní programy pro 6. a 7. ročníky (září, říjen)

Moderní je nekouřit

Žáci byli formou prezentace a skupinové práce seznámeni s problematikou kouření (statistika, zdraví, finance, závislost…). Všichni žáci pracovali a aktivně se zapojili.

Skrytá nebezpečí internetu

Přednáška s ukázkami doplněná dialogem se žáky, opětovně byli upozorněni na kontrolu dat, která zveřejňují. Znovu si připomněli pojmy kyberšikana, agresor, sexting, stalking…