Preventivní programy 4. a 5. ročníky

V naší škole se uskutečnily preventivní programy:

4. ročníky: „Plavba po online moři“

Šlo o interaktivní a zážitkový program, zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovovali pravidla bezpečnosti v online světě.

Pan lektor Krampota navodil ve třídě přátelskou atmosféru, hra byla motivována plavbou po moři. Přednáška byla vedena formou rozhovoru. Žáci pracovali ve skupinách a prezentovali svoji práci.

5. ročníky: „Říkat ano, říkat ne“

Jednalo se o interaktivní a zážitkový program, byl zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Lektor se snažil, aby žáci pochopili vztah zodpovědnosti a práv a aby si vážili dobrých autorit a uměli říct ne, když se autorita chová špatně. Konkrétní aplikace probíhala skrze scénky v různých situacích.

Pan Krampota žáky velmi zaujal. Zapojili se do diskuse, her a společné práce, měli možnost vyjádřit své názory a pocity, a také posoudit ostatní spolužáky.