Preventivní programy – 2. a 3. ročníky

Preventivní programy

Naše tělo jako domov – 2. ročník

Interaktivní a zážitkový program byl zacílený na ranou prevenci nezdravých stravovacích návyků a zneužívání návykových látek (nezdravé jídlo, „Energy drinky“ a tabákové výrobky). Naše tělo je jako „domov, ve kterém bydlíme“, a proto je třeba o něj správně pečovat. Cílem je přijmout zodpovědnost za své tělo, umět popsat, co mu prospívá a co škodí, a být pozitivně motivován ke zdravému životnímu stylu a střídmosti.

Pozor nebezpečí! – 3. ročník

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci vyzkoušeli, co dělat v nebezpečných situacích způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami.