Přestupkový zákon

Během května absolvovali žáci devátých ročníků přednášku s názvem „Přestupkový zákon“. Pan Petr Zlesák z oddělení Městské policie v Chrudimi jim objasnil pojmy:

  • přestupek
  • formy zavinění přestupku – nedbalost, úmysl
  • věková odpovědnost
  • druhy správních trestů
  • přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, proti majetku
  • omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů
  • přestupek přechovávání omamných a psychotropních látek