Přestupkový zákon

Žáci 9. tříd byli během přednášky seznámeni s nejdůležitějšími ustanoveními zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník. Toto téma je zvoleno s ohledem na skutečnost, že se žáci 9. tříd stávají trestně odpovědnými a je třeba, aby měli alespoň základní znalosti z oblasti přestupkového a trestního práva.

Pan Petr Zlesák z oddělení Městské policie v Chrudimi jim vysvětlil následující pojmy:

  • přestupek
  • formy zavinění přestupku – nedbalost, úmysl
  • právní odpovědnost a druhy správních trestů
  • přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, proti majetku
  • omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů
  • přestupek přechovávání omamných a psychotropních látek