Přání

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy a vy všichni, kteří navštěvujete naše stránky.

Přeji vám jménem svým a jménem všech zaměstnanců ZŠ U Stadionu krásné prožití vánočních svátků a šťastný start do nadcházejícího roku 2024. V novém roce ať vás čeká jen pevné zdraví, štěstí, láska a každodenní radosti.

Zvláště pak našim „deváťákům“ přejeme, aby si vybrali střední školu, která bude tou správnou přípravou k jejich budoucímu povolání a úspěšnému profesnímu životu.

Těším se s vámi se všemi na setkání opět v roce 2024.

Ing. Iveta Horčičková, ředitelka školy