Pohár rozhlasu – Krajské finále

Výběr našich žáků se účastnil 24. 5. 2023

KRAJSKÉHO FINÁLE POHÁRU ROZHLASU 54. ročníku ve Svitavách

Pohár rozhlasu je tradiční každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu sportování.

V kategorii mladší žákyně s počtem bodů 5 591 naše škola zvítězila.

V kategorii starší žákyně s počtem bodů 7 238 naše škola zvítězila.

Mladší žáci s počtem bodů 4 075 se umístili na 3. místě.

Starší žáci s počtem bodů 6 174 se umístili na 2. místě.

Po skončení všech krajských kol proběhne celorepublikové finále, kde se rozhodne o držitelích poháru.

Gratulujeme všem závodníkům a přejeme, aby děvčata postoupila.