Planetárium – 5. třídy

10. ledna se žáci pátých tříd zúčastnili výletu do planetária v Hradci Králové. S využitím teluria-modelu sluneční soustavy děti viděly příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Dozvěděly se i o vzniku zatmění Slunce a Měsíce. Děti navštívily také kopuli s dalekohledem a bezpečně se podívaly na Slunce a sluneční skvrny. Žáci při pořadu vedeném lektorem získali základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy. Exkurzi v planetáriu děti zakončily virtuálním průletem naší sluneční soustavy a filmem o kosmické sondě Voyager. Tento program vhodně zakončil probíranou látku o vesmíru a sluneční soustavě.