Pasování na čtenáře

Poslední květnový den byl pro prvňáčky velmi slavnostní. Za přítomnosti rodičů byli ve Velkém sále Muzea pasováni na čtenáře…