Otevření družiny

Na základě kladného Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o navýšení kapacity školní družiny pro Základní školu, Chrudim, U Stadionu 756 bude 6. oddělení otevřeno již v pondělí 2. 10. 2023. Týká se to všech žáků 3. ročníků, kteří nebyli na základě žádosti v tomto školním roce přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny z důvodu překročení kapacity.

vedení školy