O nejpilnější včelku a Rok včelařem

Tyto dva programy proběhly na celém 1. stupni podle věku žáků. Zábavnou a interaktivní formou se děti seznámily s životem včel, jejich chovem a získáváním všeho užitečného, co nám včely dávají. Žáci se aktivně zapojili do práce a v závěru správně reagovali při závěrečném shrnutí.