Návštěva Poslanecké sněmovny PČR

Dne 24. 4. 2023 jsme se s vybranými žáky 9. tříd vydali do Poslanecké sněmovny PČR. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem, zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na historii českého parlamentarismu a historii sněmovních budov. Exkurze začala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí. Následovala prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnovala návštěvu předsálí a galerii hostů v hlavním zasedacím sále.