Návšteva Poslanecké sněmovny PČR

Dne 23. 5. 2024 se členové školního parlamentu a vybraní žáci devátých tříd zúčastnili exkurse do Poslanecké sněmovny PČR. V hlavním zasedacím sále nejprve navštívili galerii hostů, odkud mohli sledovat práci našich zákonodárců. Poté se přesunuli do informačního centra na Malostranském náměstí. Zde absolvovali přednášku, během které jim byly osvětleny podrobnosti z fungování sněmovny a práce poslanců. Na závěr žáci navštívili sněmovní Parlamentárium s interaktivní kopií řečnického pultíku, modelem komplexu budov Poslanecké sněmovny PČR a modelem jednacího sálu s vizualizací aktuálního politického složení.