Muzeum Chrudim

Třídy 4.A a 4.B 12.4.2022 navštívily chrudimské muzeum. Se zájmem jsme si prohlédli expozici Husité ve východních Čechách. Děti vyplňovaly pracovní list na základě vystavených předmětů a informací. Nejvíce pochopitelně zaujaly husitské zbraně a jejich názvy.

Druhá část návštěvy se věnovala tradicím Velikonoc. Z budovy jsme odcházeli za zvuku řehtaček.