Muzeum barokních soch

Dne 8. 6. třída 9. B navštívila Muzeum barokních soch v Chrudimi. Žáci se mohli těšit na:

  • odbornou prohlídku expozice s bezhlavým kapucínem Fortunátem
  • expozici Muzea barokních soch: dřevěné a kamenné plastiky vynikající kvality, obrazy
  • promítání filmu „Kamenný příběh“
  • zrekonstruované Klášterní zahrady
  • rozkvetlé Rozárium